Cho thuê phòng trọ-giá Sinh viên400đ-700000đ phòng Cách ngã4 ĐH Vinh 70m

1 Mã bất động sản: 2097
3 Loại bất động sản:
3 Ngày đăng tin: 28-09-2020
4 Ghi chú riêng: Cho thuê phòng trọ-giá Sinh viên 400đ-700000đ phòng Cách ngã 4 ĐH Vinh 70m

Thông tin BDS

Cho thuê phòng trọ-giá Sinh viên 400đ-700000đ phòng Cách ngã 4 ĐH Vinh 70m

Thông tin liên hệ

  • Thời điểm liên hệ cả ngày
  • Điện thoại liên hệ +084
  • Điện thoại liên hệ 2 0969032937
  • Trạng thái

GỬI YÊU CẦU CHO BẤT ĐỘNG SẢN NÀY